top of page

CENÍK

Základní celkový rozbor

Analyt l Cena

Oxid siřičitý volný l 40,-

Oxid siřičitý veškerý l 80,-

Alkohol l 120,-

Zbytkový cukr l 120,-

Celkové kyseliny l 50,-

Těkavé kyseliny l 120,-

Specifická hmotnost l 50,-

Výpočet extraktu l 50,-

Celkem l 580,-

 

 

Akreditovaný celkový rozbor / Rozbor pro zatřídění

 

Analyt l Cena

Oxid siřičitý volný l 40,-

Oxid siřičitý veškerý l 80,-

Alkohol l 150,-

Zbytkový cukr – glu + fru l 300,-

Celkové kyseliny l 50,-

Těkavé kyseliny l 150,-

Specifická hmotnost l 50,-

Výpočet l 30,-

Celkem l 850,-

 

Při větším množství vzorků je možná sleva:

 

5 vzorků 830,- Kč

 

10 a více vzorků 800,- Kč

 

Speciální analýzy

 

Analyt l Cena

Stanovení pH l 20,-

Mikrobiální kontrola lahv. linky l 1.500,-

Mikrobiální kontrola lahv. vína l 50,-

Stanovení bílkovin l 170,-

Program organických kyselin l Cena dle aktuálního kurzu EURa

Stanovení organické kyseliny l Cena dle aktuálního kurzu EURa

Stanovení glycerolu l Cena dle aktuálního kurzu EURa

Stanovení kyseliny citronové l Cena dle aktuálního kurzu EURa

Platnost ceníku od 1.1.2020

bottom of page