top of page

CENÍK

Základní celkový rozbor

Analyt l Cena

Oxid siřičitý volný l 60,-

Oxid siřičitý veškerý l 100,-

Alkohol l 160,-

Zbytkový cukr l 160,-

Celkové kyseliny l 60,-

Těkavé kyseliny l 160,-

Specifická hmotnost l 50,-

Výpočet extraktu l 50,-

Celkový  rozbor jednoduchý I  600,-

 

 

Akreditovaný celkový rozbor / Rozbor pro zatřídění

 

Analyt l Cena

Oxid siřičitý volný l 60,-

Oxid siřičitý veškerý l 100,-

Alkohol l 160,-

Zbytkový cukr – glu + fru l 300,-

Celkové kyseliny l 60,-

Těkavé kyseliny l 160,-

Specifická hmotnost l 50,-

Výpočet l 50,-

Celkem l 900,-

 

Rozbor  zemského  vína

450,-

 

Speciální analýzy

 

Analyt l Cena

Stanovení pH l 20,-

Mikrobiální kontrola lahv. linky l 1.500,-

Mikrobiální kontrola lahv. vína l 50,-

Stanovení bílkovin l 50,-

Program organických kyselin l Cena dle aktuálního kurzu EURa

Stanovení organické kyseliny l Cena dle aktuálního kurzu EURa

Stanovení glycerolu l Cena dle aktuálního kurzu EURa

Stanovení kyseliny citronové l Cena dle aktuálního kurzu EURa

Platnost ceníku od 1.1.2024

bottom of page